(8) Skriv kommentar Tipsa en vän

svar till johan persson 23/12 2009

Detta gör vi för pengarna

OPINION Publicerad 100107 08:06

Hur har det gått för de ca 500 invandrare som Kalmar kommun tagit emot de senaste åren? Hur många har kommit ut på arbetsmarknaden? Hur många är bidragsberoende? Hur många har fullföljt SFI? (Svenska för invandrare). Hur mycket har detta mottagande kostat Kalmar kommun? Den frågan ställde jag vid det senaste kommunfullmäktigemötet då denna information fullständigt saknades i beslutsunderlagen.

Självklart borde dessa frågor besvaras innan nya beslut tas om mottagning av ytterligare 175 invandrare till Kalmar kommun tas i kommunfullmäktige. Mina frågor besvarades tyvärr inte av kommunalrådet Johan Persson under kf-mötet. Johan Persson valde istället att göra ett personangrepp på mig och min kollega och berätta hur mycket Sverigedemokraterna kostar i Kalmar kommun och förfasades över de drygt 400 000 kronor/år som SD får i bidrag och ersättningar. Ett i mina ögon mycket märkligt sätt att debattera flyktingmottagningen på men inte förvånande då Johan Persson inte kunde svara på mina frågor och samtidigt förespråka ett nytt avtal med Migrationsverket.

 

De regler som styr
bidragen till de politiska partierna i Kalmar har Socialdemokraterna och vänstermajoriteten själva beslutat om, inte Sverigedemokraterna. Nyligen avslutades en översyn av den politiska organisationen inom kommunen där alla partier i KF deltagit. Johan Persson har då inte sagt ett enda ord om att han är missnöjd med det system som han själv är ytterst ansvarig för. Men det är kanske inte så märkligt då Socialdemokraterna är de största bidragstagarna själva. Socialdemokraterna i Kalmar har drygt 20 personer med olika sysselsättningsgrad som uppbär helårsarvode. Lönekostnaderna för dessa personer uppgår till närmare 5 miljoner kronor/år inklusive sociala avgifter. Till detta skall givetvis även läggas ett partistöd på 702 000 kronor/år, utbildningsstöd på 108 000 kronor/år, gruppmöten ca 330 000 kronor/år. Hur stora kostnaderna är för de socialdemokratiska ledamöterna i alla nämnder och styrelser står skrivet i stjärnorna. En försiktig gissning är att socialdemokraterna i Kalmar totalt kostar skattebetalarna minst 6,5 miljoner kronor/år, vilket innebär en kostnad på ca 20 miljoner kronor de senaste 3 åren.

 

Att Johan Persson har
svårt att acceptera Sverigedemokraterna i Kalmar kommun och vårt lite annorlunda sätt att arbeta förstår nog de flesta efter hans osakliga "utbrott". Vårt sätt att arbeta grundar sig i att vi är utestängda från alla nämnder och att ingen vågar stödja våra förslag eller motioner vid t.ex. voteringar i kommunfullmäktige, i annat fall viner partipiskan.

Vi tycker att avslöjanden som att det ringts 3313 st utlandssamtal till en kostnad på ca 215 000 kronor från kommunens boende för ensamkommande barn eller överklagande till Länsrätten av kommunens tvivelaktiga markaffärer är minst lika viktiga som en motion i kommunfullmäktige, som dessutom med 100 procentig säkerhet blir nedröstad av Socialdemokraterna tillsammans med V och MP. Rätt eller fel? Det avgör väljarna i september 2010.

 

Thoralf Alfsson
(8) Skriv kommentar Tipsa en vän
Bild
Bild
Grafik
annonsutrymme