(1) Skriv kommentar Tipsa en vän

Li efter Luo i Fanerdun?

Fullmäktige sa ja till att byta mark mot hyresskuld

Igår var det ett möte i stadshuset med mr Li, som företräder kinesiska investerare som vill köpa ut mr Luo ur Fanerdun. Det avslöjade kommunalrådet Johan Persson vid gårdagens fullmäktige.

Foto: Ulrika Bergström.
Kalmar Publicerad 081028 02:17 Uppdaterad 140721 21:35

Igår var det ett möte i stadshuset med mr Li, företrädare för en grupp kinesiska investerare som förhandlar för att köpa ut mr Luo ur Fanerdun.
Det avslöjade kommunalrådet Johan Persson igår på fullmäktige.

– Investerarna tror mycket på mr Li, och har för avsikt att fullfölja projektet, sa han.
Frågan för fullmäktige handlade om att godkänna det avtal som innebär att Fanerdun lämnar tillbaka ett markområde, Tehuset på södra Vimpeltorpet, för att reglera hyresskulden i Bombardierfastigheten.
Hyresskulden till Industriparken är nu uppe i 6,4 miljoner kronor. Kommunen köper marken för 6,6 miljoner kronor, och samtidigt får Fanerdun en markreservation på området, längst till den 1 maj 2009.
Samtliga partier, med undantag av sverigedemokraterna, stödde avtalet. Thoralf Alfsson menade att priset är alldeles för billigt, att området borde kosta runt 30 miljoner kronor.

Säkrar fordran

– Priset som gjordes upp var baserat på den taxa som då var fastställd. Den affär som nu görs upp är ett sätt att säkra den fordran som finns, och priset är baserat på den skuld som finns. Hela affären har gjorts upp i samförstånd, och att göra som Thoralf Alfsson vill innebär att vid en eventuell konkurs får kommunen inte något. Hela affären har rent ekonomiskt gått plus, vi har sålt mark, vi har medverkat till möten och vi har rest till Kina,sa Johan Persson.
Det var inte så många beslutsärenden, men desto fler interpellationer och frågor. Skillnaden mellan en interpellation, som är en fråga, och en fråga, är att vid en fråga får endast den som frågar, och den som svarar tala.
Anders Andersson, c, hade ställt en fråga om diarieföring av inkomna handlingar till Kalmar kommun, med anledning av Östrans avslöjande i förra veckan om att kommunen inte diariefört handlingar från utrikesdepartementet och ISA, Invest in Sweden Agency, om Fanerdun.

Beklagar

– För mig är det självklart att Kalmar kommun följer och ska följa de bestämmelser som gäller. Har vi gjort fel beklagar jag det, sa Johan Persson, som också sa att han kände sig i det närmaste kränkt, och menade att han strävat efter total öppenhet vad gäller Fanerdun.
– Under hela den här processen har vi försökt hålla en rågång kring vad som är frågor som företaget måste svara på och vad som är kommunens roll.
Han menade också att den handling som inte diarieförts var märkt ”arbetsmaterial”.

Tramsig debatt

Allmänna handlingar ska diarieföras så fort de inkommit eller upprättats,och som huvudregel ska både inkommande och utgående handlingar registreras om de leder till någon åtgärd, undantag gäller handlingar av mindre vikt.
Längst debatt blev det kring Jonas Lövgrens, m, interpellation kring bo-stadsanpassningstödet. Lövgren menar att stödet gett samhällsbyggnadsnämnden ett underskott på tio miljoner från 1996.
– Det här är den mest tramsiga debatt jag varit med om, dundrade Johan Persson, som menade att det är nämndernas sak att klara budgeten, och att man inte kan ha budgetberedning på fullmäktige, och att samtliga partier varit med om att ta beslut om budget i balans.
Debatt blev det också kring Magnus Isakssons interpellation om att införa ett system där föräldrar till skolkande barn får ett SMS.

SMS-koll

– SMS:et har kommit till Kalmar! Det här är ju bara ett sätt att kommunicera. Det finns inget som hindrar att man använder SMS. Eller telefonerar i realtid. Eller mejlar. Använd det som finns, sa Jonas Löhnn, mp.
Frågan om de läkartjänsterna i Smedby och Ljungbyholm kom upp, landstingsrådet Ann Hellenborg följde debatten från åskådarplats. Anders Andersson hade frågat Johan Persson om han är beredd att uppvakta landstingspolitikerna i ärendet. Svaret blev att det inte behövs.
– Frågan lyfts ständigt.

 

Beslut/I korthet

Detaljplanen för den sista återstående delen av Varvsholmen godkändes. Folkpartiet lämnade en protokollsanteckning, man är inte nöjd med parkeringsfrågorna, och vill slå vakt om den fysiska tillgängligheten.
Detaljplanen för Malmen 2:1, Norrgårdsgärdet,som ska göra det möjligt för Wollinska stiftelsen att bygga äldrebostäder godkändes, med ett yttrande av folkpartiet om att p-frågorna inte är lösta. Flera av grannarna är negativa till detaljplanen.
Nu finns det riktlinjer för reservation och försäljning av kommunal mark. Huvudregeln är att reservation ska gälla högst sex månader efter att planen vunnit laga kraft, med möjlighet till förlängning. Kommunen avgör i varje enskilt fall vad mark ska kosta, marknadsvärdet är vägledande. Riktlinjerna avser inte tomtmark för småhus till privatpersoner, som fördelas genom tomtkön.
Nya taxan för brandkårens tillsynsverksamhet godkändes.

Bild Karin Asmundsson karin.asmundsson@ostran.se
0480-42 93 38
(1) Skriv kommentar Tipsa en vän
Tror du att Mr Li blir räddningen för Fanerdunprojektet.
Ja, nu tror jag på Li Nej, jag tror fortfarande på Luo Jag tror inte på projektet över huvudtaget
Bild
Bild

KALMAR

Kontakta nyhetsredaktionen i Kalmar

 Telefon: 0480- 42 93 10

 Sms/mms: Numret som gäller från din mobil är 720 80. Skriv OS (både stora och små bokstäver fungerar), mellanslag och din text. Om du mms:ar måste du minst skriva texten OS annars kommer inte bilden/filmen till rätt adress.

 Fax: 0480-875 45

 Adress: Box 830, 391 28 Kalmar

Skicka e-post och nyhetstips

Grafik
annonsutrymme