(0) Skriv kommentar Tipsa en vän

De är samhällsviktiga

Verksamheter fyllde i enkät från länsstyreslen om pandemiplanering

Kalmar flygplats anses av länets kommuner samt länsstyrelsen som viktig för att samhället ska fungera under en influensapandemi. arkivfoto

Kalmar flygplats anses av länets kommuner samt länsstyrelsen som viktig för att samhället ska fungera under en influensapandemi. arkivfoto

Kalmar Publicerad 090722 03:06 Uppdaterad 140626 22:16

Länsstyrelsen i Kalmar län skickade i juni ut en enkät till en rad verksamheter man anser är viktiga för samhället vid en eventuell influensapandemi. Länsstyrelsen ville veta hur verksamheternas pandemiplanering såg ut.

Länets kommuner och länsstyrelsen anser att bland annat Kalmar Vatten AB, SOS alarm, Länspolismyndigheten Kalmar län, Guldfågel och Kalmar airport AB är viktiga för att samhället ska fungera under en influensapandemi.

Bland de verksamheter som fick enkäten svarade ungefär hälften på länsstyrelsens frågor om hur pandemiplaneringen ser ut på respektive arbetsplats.

Hälften har en plan

Utifrån enkäten framkommer det att hälften av de tillfrågade verksamheterna har en pandemi eller kontinuitetsplan, de flesta arbetsplatser har ringat in vilken del av organisationen som utgör en samhällsviktig verksamhet.

I svaren framkommer även önskemål om att arbetstidslagstiftningen och fackliga avtal bör ses över inför en pandemi.

Länsstyrelsen skriver att samtliga samhällsviktiga verksamheter berörs vid en influensapandemi.

Särskilt utsatta misstänker länsstyrelsen att landstinget, kommunens vårdansvar och Försäkringskassan kommer att vara. Detta på grund av att arbetsbelastningen sannolikt kommer att öka, samtidigt som personalens frånvaro kommer att vara hög.

FAKTA/Samhällsviktiga verksamheter

Här är ett urval av de verksamheter kommunerna i länet anser som samhällsviktiga:

El

Kalmar Energi AB

Nybro Energi AB

Borgholms energi

Emmaboda elnät AB

KREAB Energi AB

Ålems energi

Södra Cell

Oskarshamns energi AB

OKG AB

Västerviks kraft elnät AB

Dalsjö Energi AB

EON

 

Dricksvattenförsörjning

Kalmar Vatten AB

Emmaboda Energi och Miljö AB

 

Renhållning

KSRR

RangSells Specialavfall AB

 

Information och kommunikation

Barometern/Gota Media

Östra Småland

Ölandsbladet

Vimmerby Tidning

Västervikstidningen

Kalmar läns tidning

Sveriges Radio Kalmar

 

Livsmedel

Guldfågel

CA Cedergrens

Svensk snabbmat för storkök AB

KLS Livsmedel Ekonomisk förening

 

Betalningsväsendet

Länsförsäkringar Kalmar län

Lönneberga-Tuna- Vena- sparbank

Virserums sparbank

Häradssparbanken i Mönsterås

Sparbanken Eken, Långasjö

Högsby sparbank

Ölands Bank

Tjustbygdens sparbank

Ålems Sparbank

 

Godstransporter (exkl. livsmedel, läkemedel)

Oskarshamn hamn

Kalmar hamn

Kalmar airport AB

Oskarshamns flygplats

Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland

 

Persontransporter

KLT

Kalmar läns beställningscentral

 

Drivmedel

Svensk bensinhandel

 

Bränsle

Fogelströms Pellets och brännare

Sävsjö Träbränsle

Stora Enso Bioenergi

Södra Skogsenergi

Svea Energi

Bergs timber

Herman Nilsson Trävaru AB

iqEnergi

Ängelstorps gård

Econova Energy AB

Stockhorvan trä och pellets

Johan Elmblads åkeri

Lindbergs Bygg Bergkvara

Bergkvara Bulk AB

 

Skydd, ordning och säkerhet

SOS alarm

Länspolismyndigheten Kalmar län

 

Övrigt

SKB/Clab

(0) Skriv kommentar Tipsa en vän
Bild
Bild

KALMAR

Kontakta nyhetsredaktionen i Kalmar

 Telefon: 0480- 42 93 10

 Sms/mms: Numret som gäller från din mobil är 720 80. Skriv OS (både stora och små bokstäver fungerar), mellanslag och din text. Om du mms:ar måste du minst skriva texten OS annars kommer inte bilden/filmen till rätt adress.

 Fax: 0480-875 45

 Adress: Box 830, 391 28 Kalmar

Skicka e-post och nyhetstips

Grafik
annonsutrymme